Click to download in MP3 format (55.43MB)

 

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግጅቶች ተካተውበታል

፩. ስለ በዓታ ለማርያም ክፍል ፩

 ፪. “አባትህን ጠይቅ” ራስን ማጥፈት ኀጢአት ነው? ክፍል ፩

፫. “ወቅታዊ ጉዳይ” ስለአካል ጉዳተኞች የመጨረሻ ክፍል 

Add comment


Security code
Refresh