Click to download in MP3 format (55.56MB)

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግቶች ተካተውበታል

፩. “አባትህን ጠይቅ” ስለ ነነዌ ጾም

፪. “ወቅታዊ ጉዳይ” ሦስተኛው ሀገር አቀፍ የአብነት መምህራን ጉባኤ

፫. “ኪነ ጥበብ” ግጥም

Add comment


Security code
Refresh