Click to download in MP3 format (55.55MB)

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግቶች ተካተውበታል

፩. “አባትህን ጠይቅ” በሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ ሐዲስ ክፍል ፩

፪. ስብከት በመጋቤ ብሉይ ወሐዲስ ወልደ ትንሣኤ በዛ

፫. “ወቅታዊ ጉዳይ” ስለ ቦሩ ሜዳ

Add comment


Security code
Refresh