File don't exists.

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግቶች ተካተውበታል

፩. “የፊተኛው ትንሣኤ” ራዕ. ፳፥፮ ስብከት

                     በመ/ር ምትኩ አበራ

፪. “ኣባትህን ጠይቅ” በእንተ ትእቢት

                     በዲ/ን ዶ/ር ሲሳይ ደመቀ ክፍል

፫. “ወቅታዊ ጉዳይ” የአብነት ትምህርት ቤቶችና ጤና የመጨረሻ ክፍል

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh