File don't exists.

በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግጅቶች ተካተውበታል፡


፩. ስለ ፋሲካ ዘመን የተዘጋጀ መርሐ ግብር


፪.በፍኖተ ቅዱሳን ዝግጅታችን ስለ ቅድስት መቅሪና ክፍል ሦስት


፫. በአውደ መጻሕፍት ዝግጅታችን ከተለያዩ መጽሐፎች፣ መጽሔቶች፣ ጋዜጦች ያገኘናቸውን መርሐ ግብሮች


፬. በኪነ- ጥበብ አምዳችን "የአባቴ ተረሮች"

Add comment


Security code
Refresh