Click to download in MP3 format (58.72MB)


በዛሬው መርሐ ግብራችን ከዚህ በታች ያሉት ዝግጅቶች ተካተውበታል፡፡


፩. ስለ ቅዱስ ያሬድ 1500ኛ የልደት በዓልን የተመለከተ የመጨረሻ ክፍል


፪. ስለ ዕረፍት የተዘጋጀ መርሐ ግብር  ክፍል ሦስት


፫.በአውደ መጻሕፍት ዝግጅታችን " ሙሉ ሰው ወደመሆን ማደግ” የሚል ጽሑፍ


፬. በኪነ- ጥበብ አምዳችን " የዕድሜ ልክ ስጦታ" ከሐመር መጽሔት የተወሰደ ትረካ

Add comment


Security code
Refresh